LIVE PAINTING - time laps

LIVE PAINTING - music performance

EMBODIMENT - body painting project

KOWA Sp. z o.o. / LLC 

Since 1991

ul. Wierzejewskiego 3

05-510 Konstancin - Jeziorna

NIP: 123-00-18-211 ; REGON: 010502998

XIX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000247987

Kapitał zakładowy 132 000,00 PLN